Najstaršie pútnické miesto na Slovensku Skalka,

kde chodím často ďakovať, prosiť a dobíjať energiu.