Veľa z Vás sa ma pýtajú, prečo ja, prečo sa to deje zrovna mne?

 

Všetko má svoj dôvod, aj keď tomu nerozumieme.....

Spojme sa v krátkej modlitbe nie pre nás, ale pre druhých, všetko, čo robíme z lásky blížnemu svojmu,

sa vráti k nám v dobrom.

Spojme sily a podľa svojich možností, zapáľme sviečku a prosme za druhých.

Tí druhí budú prosiť zase za nás.

Spojíme sa v jednej veľkej modlitbe a verím, že sa nám budú ľahšie zvládať naše každodenné starosti.

Ja do toho idem každý deň, bez toho, kto sa ku mne pridá. Pre Vás, drahí priatelia. :) 

 


Kontaktujte nás